www.doktornevra.com Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sýk Kulananlara Ekle Soruları Cevaplıyor
   
Düşükler ve Kürtaj
 


  

Düşük (Abortus) 

Gebeliğin 20’inci haftasından önce ve 500 gram ağırlığına ulaşmadan önce sonlanması düşük olarak adlandırılır. Bu yazımızda gebelikte düşük nedenleri nelerdir, düşük tehlikesi nedir, düşük sebepleri nelerdir, düşük hapı ve düşük tedavisi, gebelik kayıpları  gibi konuları irdeleyeceğiz

 Düşük, Abortus ile ilgili Tanımlar;

 • Erken düşük; Gebeliğin ilk 12 haftasında olan düşüklerdir.
 • Geç düşük ; 12- 20 haftalık arasında oluşan düşüklerdir.
 • Spontan (kendiliğinden) düşük; Herhangi  bir müdahale olmaksızın gebeliğin kendinden düşmesidir.
 • Düşük tehdidi (abortus imminens); Gebeliğin ilk yarısında  görülen kahverengi akıntıdan parlak kırmızı taze kana kadar değişik şekilde meydana gelen kanamalardır.Beraberinde kramp tarzı ağrılar olabilir.
 • Önlenemeyen düşük (abortus incipiens ); Rahim ağzında açılma meydana gelmiştir.Düşük engellenemez.Kürtaj ile kontrollü bir şekilde gebelik sonlandırılmalıdır.
 • Tam olmayan düşük (inkomplet abort) ; Düşüğün tam olarak gerçekleşmemesidir. Gebelik ile ilgili dokuların önemli kısmı rahim içindedir. ‘Parça kalmış’ şeklinde ifade edilir.Kürtaj ile rahim içi temizlenmelidir.
 • Tam düşük (komplet abort); Kendiliğinden düşüğün bir türüdür.Gebeliğe ait dokuların tamamen atılması ile olur ve kürtaja gerek yoktur. Daha çok  küçük gebeliklerde (6 haftalıktan küçük) olur.
 • Boş gebelik (anembriyonik gebelik); Gebelik kesesinde bebek bulunmamaktadır.Halk arasında ‘su gebeliği’ olarak bilinir.Kürtaj ile gebelik sonlandırılır.
 • Bozulmuş gebelik (missed abortus); Embriyonun canlı olmamasına rağmen kanama ve düşükle sonlanmaması halidir.Rahim içinde fazla kalırsa annenin pıhtılaşma sistemini olumsuz etkileyeceği için beklenmeden kürtaj yapılması gerekmektedir.
 • Septik düşük;Düşüğe enfeksiyon eklenmesidir.Uygunsuz koşullarda yapılan düşük işlemleri sonucu olur. Tehlikelidir.
 • İsteğe bağlı sonlandırma; Ülkemizde 18 yaşının üstündeki kadınlarda 10’uncu gebelik haftasına kadar isteğe bağlı kürtaj herhangi bir tıbbi sebep olmaksızın yapılabilmektedir.
 • Kimyasal gebelik (şimik gebelik);  Tüplerde döllenen yumurta embriyo halinde rahim içine yuvalanmayı beceremez ve canlılığını yitirir.Gebelik testi (+) iken normale döner veya B-hCG  seviyesi hızla düşer.Kadınların büyük bir kısmı bu gebeliği fark dahi etmeyebilir. Normalinden gecikmiş bir adet zannederler. Kürtaj veya müdahale gerektirmez. B-hCG’nin düştüğünü ve normale döndüğünü takip etmek yeterli olmaktadır.
   
Düşük lerin sıklığı nedir?

ü   Klinik olarak saptanan gebeliklerin %15-25‘i düşük olarak sonuçlanır.Kimyasal gebelikler de eklenirse bu oran %40’ları geçer.

ü       Düşüklerin %80’inden fazlası ilk 12 haftada oluşur.

ü       Düşük riski ilk 8 haftada en yüksektir.

ü       Yaş arttıkça düşük ihtimali de artar. 20 yaşından küçük gebelerde bu risk  %12 iken, 40 yaşından büyük gebelerde bu risk %25’i bulmaktadır. 

Düşükler tekrarlar mı? Tekrarlayan düşük ( rekürren abortus ) nedir?

Bir kez gebelik kaybı olan kadınlarda düşüğün tekrarlama olasılığı yüksek değildir. Spontan düşük geçiren kadınların  %85’i sonraki gebeliklerinde çocuk sahibi olmaktadır.

Tekrarlayan gebelik kayıpları  tüm gebe kadınların %1’ini etkilemektedir ve bu kadınların yarısında tekrarlayan düşüklere sebep olacak herhangi bir etken bulunamamaktadır.

Düşüklerin bulguları nedir? Düşük belirtileri nasıl anlaşılır?

ü       Kanama en önemli belirtidir. Sadece bozulmuş gebelikte,boş gebelikte kanama olmayabilir ve teşhis ultrasonografi ile konur.

ü       Ağrı olabilir.Tipik olarak şiddeti giderek artan şekilde görülür.

ü       Vaginadan doku-parça düşmesi görülebilir.

Düşük durumunda doktor ne yapacaktır? Düşük tehlikesi nasıl ayırt edilir?

Vajinal kanama ile başvuran gebelerde son adet tarihi ve ultrasonografi ile gebelik yaşı tespit edilir. Gebelik kesesinin normal olup olmadığını,embriyonun varlığı ve kalp atımı ultrason ile değerlendirilir. Ağrı ve parça düşürme öyküsü sorgulanır. Annenin genel durumu kontrol edildikten sonra muayene ile kanama miktarı, rahim ağzında açıklık olup olmadığı ve vagina içinde gebeliğe ait parça olup olmadığı kontrol edilir.Gerekirse kürtaj veya takip kararı verilir.

 Gebelikte düşük nedenleri nelerdir? Neden düşük olur? Düşük sebepleri nelerdir?

ü     Embriyoya ait kromozomal anomaliler erken dönem düşüklerinin %80-90’ını oluşturur.Kötü şans yada şansızlık sonucu anne ve babadan gelen kromozomların birleşmesi hatalı olabilir, kromozomların taşıdığı bilgilerden  bazıları kaybolur yada olması gerektiğinden fazla tekrarlar. Bazen de yumurta yada sperm hücresi rastlantısal bir hata sonucu fazla veya eksik bilgi içerebilir, bu durumda döllenme sonucu oluşan embriyoda kromozom anomalisi görülecektir.

    Düşüklerin en önemli nedeni olan kromozom anomalileri ailevi    geçiş  göstermez, tamamen şans eseri ve tesadüfi olarak meydana gelir.

   Kromozom anomalisine bağlı düşüklerde doğanın sağlıklı insan neslini koruma dürtüsü rol almaktadır.Yaşama potansiyeli düşük, sağlıklı olmayan embriyonun düşükle sonlanması bu açıdan bakıldığında sağlıklı ve sorunsuz neslin devamını sağlamaktadır.

ü       Çevresel faktörler, radyasyon,ilaç kullanımı

ü       Genetik nedenler (anne yada babaya ait)

ü       Rahim şekil bozuklukları (septum,çift rahim gibi)

ü       Myomlar

ü       Rahim ağzı yetersizliği

ü       Çoğul gebelikler

ü      Annede yüksek ateş ,akut enfeksiyon ( toksoplazma, rubella, sitomegalovirus)

ü       Asherman sendromu

ü    Annede kronik hastalık varlığı(böbrek hastalığı,diyabet,lupus, polikistik over gibi)

ü       Sigara ,alkol,fazla miktarda kahve gibi alışkanlıklar

Düşükle birlikte olabilecek komplikasyonlar nedir?

ü       Kanama en önemli komplikasyondur.Kanama çok hızlı ve fazla miktarda olabilir.Gebelik yaşı ilerledikçe kanama miktarı artar.Tam olmayan düşüklerde  de içeride kalan parçalar nedeniyle kanama fazladır.Kanamanın aşırı olması ve müdahalenin gecikmesi durumunda ciddi sorunlar oluşabilir.Hastaneye yatırılmalıdır.

ü       Enfeksiyon düşüğün diğer önemli komplikasyonudur.Düşük sonrası içerde parça kalması durumunda  enfeksiyon riski oluşur.Özellikle düşük yapmak için vajina içine yabancı cisim sokan kadınlarda oluşan sepsis en önemli anne ölüm sebebidir.

ü       Düşük nedeniyle yapılan yapılan kürtajlara ait komplikasyon riskleri görülebilir.

 Düşük sonrası ne yapılır , neler olur?

ü       Çoğu zaman düşük sonrası küretaj yapılarak içeride parça kalıp kalınmadığından emin olmak gerekir ve içerideki parçalar temizlenir.Nadiren 6’ıncı gebelik haftasından küçük gebelikler tam düşük yapılmışsa, kanama durmuş ise ve ultrasonografide içeride parça olmadığına dair bulgular var ise kürtaj yapılmadan takibe alınır.

ü       Düşük sonrası kanama azalarak 7-10 gün sürebilir.Kürtaj yapılmışsa  genelde 3-4 gün sürer,bu süre 10 güne dek uzayabilir, normal adet kanamasından az olabilir.Bazı durumlarda , kürtaj sonrası kanama hiç olmaz , fakat genelde kürtajdan sonraki 3-4 ‘üncü günde az az başlayabilir ve yaklaşık bir haftada biter.

ü       Dikkat!!

Ø       Düşük sonrası 2-3 hafta cinsel ilişki önerilmez.

Ø       Düşük – kürtaj sonrası 4-6 hafta içinde adet kanaması görülür.

Ø       Düşük sonrası  kan uyuşmazlığı olan çiftlerde ilk 72 saat içinde  bebeğin kan gurubu bilinemeyeceği için koruyucu Rheogam(Anti–D) yapılması unutulmamalıdır. Gebelik haftası 6’ıncı haftadan küçükse Rheogam yapılması önerilmez.

Ø       Düşük sonrası ruhsal ve fiziksel olarak kadının toparlanması  ve yeni bir gebeliğe hazırlanması için en az 3 ay gebelikten korunma önerilmektedir.İki gebelik arası en az bir adet kanaması geçmeyen durumlarda takip eden gebelikte düşük riski artmaktadır.

Düşük sonrası patolojik inceleme ne ifade eder? Gebelik kayıpları sonrası tetkik gerekir mi?

ü       Düşük sonrası düşen parçalar yada kürtaj ile elde edilen dokuların patolojik incelemeye gönderilmesi düşük  sebebini  göstermemektedir.Sadece mol gebeliği,dış gebelik şüphesinde patoloji sonucunun anlamı vardır.

ü       Patoloji raporunun düşük nedenini açıklaması beklenmemelidir.Erken gebelik düşüklerinin en önemli nedeni kromozom anomalileri olduğundan  düşük materyalinin genetik incelenmesi sonuç verebilmekle beraber tek bir  sefer düşük yapan hastalarda yaklaşımı değiştirmeyeceği ve yaygın bir yöntem olmadığı için rutin uygulanmamaktadır.

 

Düşük  ( Abortus )İle İlgili Kullanılan İfadeler,
 Terimler

Faktör, Etken Düşük Tipleri Açıklama
Oluş şekli Spontan düşük Ailenin istemesine rağmen bir gebeliğin kendiliğinden düşükle sonlanmasıdır.
  Terapötik düşük Gebeliğin devamının anne ve/veya embriyo/fetüsün ilerdeki sağlığına zarar vereceğine dair bulgular varsa doktorların ortak kararıyla normal gebeliğin sonlandırılmasıdır.
  Kriminal düşük Annenin yasal olmayan koşullarda kendi gebeliğini sonlandırmaya çalışmasıdır.
  İstemli düşük Induced abortion ve tahliye küretajı da denir. Ülkemizde ilk 10 haftada yani embriyonal dönemde yasal formaliteler yerine getirilerek istenmeyen gebelikler hekim tarafından sonlandırılabilir.
Tam olup olmaması Komplet düşük Düşük ürünü tamamen atılmıştır. Genellikle gebeliğin ilk 7 haftasında olasıdır. Gebeliğin 15-20. haftalardaki sonlanmaları kısmen doğuma benzediği için gebelik ürünü tamamen atılabilir.
  İnkomplet düşük Düşük ürünü kısmen dışarı atılmıştır. Gebeliğin 8-14. haftalarında sık görülür.
Klinik tablo Düşük tehlikesi Abortus imminens ve threatened abortion da denilir. Gebelikte vajinal kanama ve ağrı vardır. Gebelik haftası arttıkça görülme oranı azalır. En sık karşılaşılan düşük klinik tablosu budur. Çoğunlukla gebelik devam eder.
  Kaçınılmaz düşük Abortus insipiens veya inevitable abortion da denilir. Düşüğe yardımcı olmak ve hızlandırmak dolayısı ile vajinal kanamayı azaltmak dışında yapılacak bir şey kalmamıştır.
  Komplet düşük Üstte verilmiştir.
  İnkomplet düşük Üstte verilmiştir.
  Tekrarlayan düşük Habitual abortion ve recurrent pregnancy loss deyimleri de kullanılmaktadır. Genellikle üç bazen iki peş peşe yapılan düşüğü olan kadınlarda kullanılan bir tanıdır. Son düşükten başlayarak yeni bir gebelikten önce aile incelenir.
  Gecikmiş düşük Missed abortion denilir. Gebelikler embriyo/fetüs canlılığını yitirdikten sonra gebelik hormonal desteğini yitirerek sonlanmaktadır. Spontan düşüklerde genel olarak önce embriyo/fetüsün öldüğü daha sonra düşüğün başladığı kabul edilir. Missed abortion dönemini gebeler çoğunlukla evinde geçirmektedir. Gebeleri ne kadar sık kontrol edersek missed abortion tanısı oranımız o kadar çok artar. Bu olgularda erken gebelikte koryonik kavite içindeki embriyo ve yolk kesesi gibi yapıların resorpsiyonu ile gebelik kesesinin içi ultrasonografide boş görünebilir. Buna anembriyonik gebelik veya blighted ovum denilmektedir. Gecikmiş düşüğün klinik varyasyonlarıdır.
Enfeksiyon varlığı Septik düşük Tüm düşük olgularında üst genital sistem enfeksiyonu gelişmesi mümkündür. Özellikle düşük sürecinin uzun olduğu olgularda görülür. Kriminal düşüklerde mutlaka enfeksiyon beklenmelidir.

 

 

                                                           Geri

Kürtaj Nasıl Ve Tekniği
Düşük Tehdidi Ve Düşük Tehlikesi
Bozulmuş Gebelik Nedir Ve Tanısı
Kimyasal Gebelik, Ne Yapılmalı?
Endometriyozis Ve Düşükler
Gebelikte düşük nedenleri, Düşük Tehlikesi, Gebelik kayıpları Düşük Sebeleri,Bozulmuş gebelik-hamilelik  Düşük Hapı, Abortus

 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Ne Neler Yapmalı Ve Ne Zaman Nerede
Kürtaj Nasıl Nerede Ve Ne Zaman? Fiyatı Ücreti Ve Hastanesi
Hamilelikte Hpv Kondilom Genital Siğil. Tedavi. Resim Görüntü Vidyo video izle
Gebelik Ve Nezle, Grip Aşısı,Hamilelik Ve Aşı Yapılmalı Mı? Ne şekilde ? Güvenli Mi?
Hamile, Gebe Ve Mantar Enfeksiyonu (Akıntı Kaşıntı Koku İlişkide Ağrı Yanma)
Birliktelik İle Geçen Ve Bulaşan Hastalıklar,Gebelik - Hamilelik Ve Enfeksiyon
Gebede Hamilede (Doğum Sonrası )Varis Tedavisi,gebelik- hamilelik ve varis Ameliyatı
Gebelik- hamilelik Sırt Ağrıları Ve Bel Ağrısı, Ellerde Kollarda Uyuşma Karıncalanma Ödem Ve Şişme
Hamilede Mide Yanması Ekşimesi Gastrit Ve Reflü,Gebelik-hamilelik ve kabızlık ,sindirim bozukluğu
Hemoroid, Basur Ve Tedavisi, lazer ameliyatı, resim görüntü, şekil vidyo canlı anı youtub videosu
Gebelik-hamilelik ve Memelerden Süt Gelmesi Meme Bakımı Gebelikte-Hamilelikte Meme Ağrısı
Gebelikte (Hamilelikte) İdrar Kaçırma Tutamama İnkontinans neden olur
Gebelikte Depresyon, Panik Atak, Hamilede-gebede-lohusada psikolojik tedavi
Hamilelikte Baş Ağrısı, Migren, Kasılma Uyuşma Şişme Baş Dönmesi Nasıl Nerede Tedavi Edilir?
Gebelik Ve Aşerme,Gebelik -hamilelik Veİğrenme, hamilelik-gebelik veTiksinme ,gebe-hamile bakımı
Hamilelikte Akıntı,Kaşıntı, Tedavisi Gerekli Mi, Gereksiz Mi ,Yapılmalı Mı, Olmalı Mı?, Ne Şekilde
Gebelikte Kanama Kadın Hastalıkları Youtube Görüntüleri Videoları Canlı Yayın Tv Anı Youtub Resim
Hamilelikte Kilo Alımı ,Kontrolü, Diyet Ve Diet Yapmak, Zayıflama Metodları Yöntemleri
İdrarda Kanda Gebelik Testi, Gebelik Testleri , Hamilelik Belirtisi Gebelik Belirtileri
Doktor Muayeneleri Ne Sıklıkla Nasıl ? Kadın Doğum Uzmanı Takibi Nasıl Olmalı, Ne Sıklıkla
Evlilik Öncesi Genetik Danışma,Gebelik Ve Kadın Hastalığı Muayenesi, Gebelik Hamilelik İsteği
Gebelik, Hamilelik Belirtileri, Hamile Doğum Videoları, Görüntüleri Resimleri Youtub Vidyoları Anı
Gebelik planlama Ve Folik Asit Ve Folikasit Kullanımı , gebe- hamile kalma isteği
Akraba Evliliği, Sakat Doğumlar, Mongol Çocuk Ve Down Sendromu
Gebe Kalmak İçin yöntemler hamile nasıl kalınır gebelikte hamilelikte seks cinsel ilişki birleşme
Hamile Kalmadan Önce Yapılması Gerekenler
Adet Düzeni Hakkında Bilgiler, Görememe, Sık Görme, Adet Gecikmesi
Genital Bölge Anatomisi,merak edilenler, sık sorulanlar,jinekolojik operasyon ve ameliyat
G Noktası ve jinekolog,jinekolojik muayene,jinekolok
Memede fibrokistik hastalık uzmantv video uzman tv görüntüleri videosu
Kordon dolanması ,gebelik hamilelik ve kordon problemleri,doğum ve sezeryan,sezaryen nedeni
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi, yumurtalık kisti ameliyatı, kadın hastalıkları muayenesi
Gebelikte uyku pozisyonu nedir. Gebelikte uykusuzluk tedavisi nasıl nerede ilaçları nedir
Erkelerde dogum kontrol aşısı, Gebelikten Korunma İstememe Kaçınma
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları nedir.Cinsellik seks ve enfeksiyon korunma nedir
Düşük tehdidi , tehlikesi, devamlı düşük yapma, habituel abortus boş gebelik kimyasal hamilelik
Smear testi nedir ,smir testi nasıl yapılıri,kadın sağlığı ve kanser taraması,kanser testi inceleme
Hormon yerine bitkisel tedavi doğal yöntemler ,bitkisel haplar ile tedavi, bitkisel ilaçlar
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kürtaj tesimleri görüntüleri kürtaj video sonrası fiyatları ücreti
Rahim ağzında yara ,yara tedavisi yarayı dondurma yakma yöntemi kolposkopi ve biopsi
Hızlı gebe kalmak için , Gebe ve hamile kalma yöntemleri uygulamaları,kolay gebelik hamilelik doğum
Adet düzensizliği şekilleri ,hormon bozukluğu kadın hastalığı ve kadın sağlığı açısından tetkik
Gebelikte bulantı,kusma,gebe ve hamile şikayetleri, gebelik hamilelik te nasıl tedavi edilir?
Doğum kontrol hapları , normal doğum videosu resimleri fotoğrafları doğum görüntüleri video izle
Miyom belirtileri ve tanısı ,Myom ameliyatı nasıl nerede nezaman neşekilde neden,ücreti parası fiyat
Cinsiyet belirleme , cinsiyet tahmini yöntemi, çin takvimi gebelik öncesi cinsiyet seçme seçimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüsü Video resim Youtube Yutub Yutup Canlı Anı Tv
Gebelikte birliktelik,gebelik ve yaşam, hamile sağlığı gebe sağlığı,gebelik ve hamilelik te sosyal
Polikistik over sendromu nedir ?, Yumurtalıkkisti tedavisi, over kistleri ve tedavi ,kadın hastalığı
Kızlık zarı
 
  Acil Korunma, Ertesi Sabah Gün Hapı nedir
Tüpleri Bağlatmak, Kısırlaştırmak, Kızlık Zarı Muayenesi
Hormonlu Sipiral, Mirena
Spiral (Ria) İle İlgili Bilgiler
İmplanon, Ciltaltı Korunma Yöntemi
Aylık İğne, Mesigyna, kadınlar kulübü
Doğum Kontrol Yöntemleri Gebelikten Korunma
Kürtaş Hapı, Düşük İlacı uzmantv video uzman tv videosu görüntüleri
Doğum Sezeryan Sonrası Korunma, Doğum Ve Sezaryen Sonrası Spiral Gebelik ten Hamilelik ten
Yenidoğan Tarama Topuk Testi nedir
Lohusalık (Loğusalık) Lohusa Bakımı
Bebek İsimleri, Resimleri, Görüntüleri, Gelişimi Büyümesi Gebelik Hamilelik Hesaplayıcıları Ölçümü
Doğum Öncesi, Sonrası İzni, ücretleri, fiyatları, parası ,hastaneleleri ,ücreti , fiyatı parası
Nüfusa Kayıt İşlemi
Bebek Odası,Mobilyaları Aksesuarları Eşyaları, Giyimi, Kıyafetleri Bebek Bakımı Bakıcısı
Ağrısız Doğum, Epidural Anestezi, youtube video, yutub vidyo görüntüleri resimleri canlı anı yutup
Sezeryan (Sezaryen) Görüntüleri, Resimleri Anı, Sezaryan Youtube Videosu Görüntüsü Vidyo Anı
Doğum Resimleri, Görüntüleri, Anı, Doğum Videosu, Doğum Youtub Görüntüsü, Canlı Doğum Anı
Doğum Valizi Eşyaları, Doğuma Hazırlık
Doğum Hakkında Bilgiler, Doğum Nasıl Nerede Ne Şekilde, Doğum Hastenesi Ücretleri Fiyatı
Gebelikte, Hamilelikte Oruç Tutmak, Hamilelik Ve Beslenme, Gebelik Ve Sağlıklı Beslenme Diet
Sağlıklı, Doğru Beslenme İpuçları, Gebelik Ve Diet, Hamilelik Ve Kilo Kontrolü, Gebelik Zayıflama
Dış Gebelik, Ektopik, Kimyasal Gebelik, Boş Gebelik Gibi Diğer Gebelikler, Problemli Hamilelik
Hamilelik ve Miyomlar, Myom Tedavisi
Gebede Hamilede Rh, Kan Uyuşmazlığı
Amniosentez, resimleri youtube video vidyo görüntüleri izle
Üçlü Test, Zeka Testi
İkili Test, Ense Kalınlığı Ölçümü
Ultrasonografi detaylı ultrason resimleri görüntüleri fotoğrafları sezeryanla doğum videosu video
Hamile Ve Bel Fıtığı Siyatik Tedavisi,Gebelikte Karpal Tunel Ağrısı, Mikrocerrahi
Diş Sağlığı Ve Diş Bakımı
Gebelik Ve Seyahat ,Yolculuk Tatil Güneş
Hamilelikte Spor Cimnastik Yapma
Hamile Elbiseleri Kıyafetleri Gebe Giyimi, Moda Güzellik Hamilelik (gebelik) Belirtileri
Selülit, Cilt Bakımı Tedavisi, Botoks
Hamilelikte Tatil, Deniz Güneş Yüzme Bronzlaşma
Epilasyon Ve İstenmeyen Tüyler, Gebede Hamilede Lazer Laser Epilasyon Güvenli Mi? Uygulanır Mı?
Gebelikte Saç Bakımı Ve Boyatma,Hamilelik Ve Güzellik
Gebelikte Hamilelikte Güzellik için Yap / Yapma
Diet Yapmak, Zayıflamak Kilo Kontrolü
Bitkisel Haplar İlaçlar, bitkisel tedavi
Kız mı,erkek mi? Cinsiyeti Ne Olsun? Cinsiyet testi,cinsiyet testi nasıl ücreti fiyatı nedir
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri , üstüne görme üste adet görme, kadın hastalıkları teşhisi
HPV aşısı ,Rahim Ağzı Kanseri Aşısı, Genital Siğiller,Genital Siğil Tedavisi Kolposkopi Biopsi
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi, Kısırlık Tedavisi, Kısırlık Tedavi Yöntemleri, Myom Ameliyatı
Anne karnında müzik ,hafta hafta gebelik, hafta hafta hamilelik, ay ay gebelik hamilelik takibi
Suda doğum ,youtube doğum görüntüleri videosu vidiyosu,Youtub sezaryen görüntüsü vidyosu
Abortion Clinics İn İstanbul Turkey, Best Abortion Prices Laws Fees Hospitals İn İstanbul
Best Abortion Clinics in İstanbul, Abortion Prices İstanbul Turkey
Vajinoplasti Labioplasti Estetiği ,Kadın Estetiği Estetik
 

webmaster

solmenu.jpg
anasayfa
Gebeliğe Hazırlık
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme Hastalıkları
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Kısırlık ve Tedavisi
Otomatik_Hesaplayicilar
   


! Yasal Uyarı !
 
 www.kurtaj.info
 
 www.genitalsigil.net