doktornevra.com Bize Ulaşın Anasayfam Yap Sık Kulanılanlara Ekle Sorularınızı Cevaplıyor
   
Doğumda Anestezi
 

 
 

Doğumda Ve Doğum Sonrasında Ağrı Kontrolü 

 

Doğumda ağrılar neden çok şiddetlidir ? 

Doğum kadınların çoğunda ciddi ağrı hissine neden olur. İnsanın bu şiddetteki bir ağrıyı kabul edebileceği başka bir durum yoktur. Doğum ağrısı doğum eylemi sırasında uterus (rahim) kasıldığında, ağrı duyusu rahimden sinirler aracılığıyla omuriliğe, oradan da beyine ulaşarak rahatsızlık hissi oluşturur. Ağrının şiddeti her annede farklı olabilmektedir. Ağrının şiddetinin  bebeğin iriliğine, bebeğin pozisyonuna, pelvis genişliğine, kasılmaların gücüne, geçmiş deneyimlere ve hatta ön yargılı şartlanmalara bağlı olduğu düşünülmektedir.

Doğum ağrılarını nasıl azaltabilirim ?

Nefes alma, rahatlama teknikleri, ılık duş, masaj, destekleyici hemşire bakımı, pozisyon değişiklikleri (ayakta durmak, oturmak, yürümek, sallanmak), doğum topu kullanmak gibi doğum ağrısına yardımcı olan pek çok tıbbi olmayan yöntemler bulunmaktadır. Ancak bazı kadınlar için bu yöntemler yeterli olmayabilir.
Doğum ağrısını azaltmak için ya intravenöz (damar içi), ya da intramusküler (kas içi) yolla verilen ilaçlar kullanılabilinir. Bu ilaçlar çoğunlukla doğum uzmanı tarafından verilir, hemşireler tarafından uygulanır.Sadece ağrının biraz hafiflemesini sağlarlar. Sistemik tedavide kullanılan narkotikler, ağrıyı kontrol etmede en etkili ilaçlardır. Obstetride, doğum eyleminde ve doğum ağrısında uzun süreden beri kullanılmaktadırlar. Meperidin (dolantin), morfin, fentanil, butorfanol (stadol) ve nalbufin (nubain) kullanılan narkotikler arasındadır. Bu ilaçlar kan dolaşımına girerek travay ve doğum ağrısını daha dayanılabilir hale getirirler. Genellikle ağrıyı tam olarak kesmezler. Bu ilaçlarla meydana gelen ağrı kontrolü değişkendir, ancak ağrıyı azaltarak travayın dayanılır hale gelmesini sağlarlar. Doğum için rejyonel anestezi tercih etmeyen annelerde bu ilaçlardan kullanılmaktadır. Epidural veya spinal anestezi uygulama kararı alınmasından önce bu ilaçlardan kullanılmış olmasının herhangi bir sakıncası yoktur.  

PCA yani hasta kontrollü analjezi nedir ? 

Doğum sonrası ağrı kontrolünde kullanılır.Anestezi doktoru sistemik ilaçları bir intravenöz infüzyon pompasıyla uygulayabilir. Bu durumda, ağrıyı kontrol altına almak istenildiğinde, hastanın bastığında aktif hale gelen bir düğme verilecektir. Pompa hastaya, ayarlanmış miktarda ilacı vermeye programlanmıştır. Bu metoda “hasta kontrollü analjezi” (PCA) denir. Ağrı durumunda, ihtiyaç duyulan ilaç miktarı üzerinde hastanın kontrolü olur. Bu intravenöz ilaçların en önemli dezavantajları sersemlik ve uyku hali yaratmasıdır. Ayrıca bulantı, kusma, solunumda azalma, kaşıntı, kabızlık ve mesaneden idrarın atılamaması gibi yan etkiler de görülebilir. Anne sütü vermede başlangıçta sersemlik nedeniyle zorluk yaşanabilir.  

Epidural ve spinal anestezinin riskleri var mıdır? Ne kadar güvenlidir? 

Rejyonel anestezi denilince Spinal ve Epidural anestezi akla gelmektedir. Rejyonel anestezide, ağrılı uyaranlar omurilik seviyesine durdurulur ve beyine iletilmezler. Her iki yöntemde de lokal anestezik ilaçlar ilgili bölgeye enjekte edilerek etki oluşturulur. Dışarıdan bakıldığında enjeksiyon bölgesi aynı gibi görülse de anatomik ve etki bakımından birbirinden farklı, iki yöntemdir.
Ağrısız doğumda özellikle Epidural Anestezi tercih edilmektedir. Epidural anestezide hastaya bir kateter takılmakta ve buradan
ilaç enjeksiyonları yapılabilmektedir. Epidural anestezide, anestezinin derinliği ayarlanabilmekte, hasta rahim kasılmalarını, itilmeleri, ıkınma hissini duyabilmekte ancak ağrı hissini duymamaktadır. Anne acı dışındaki her duyuyu hissettiğinden, bizzat kendisi rahat bir şekilde doğumu yapmaktadır. Epidural anestezide ağrı kesilmesi mükemmel olup kullanılan ilaçlar bebeğe çok az oranda geçmektedir. Geçen ilaçların bebek üzerine olan etkisi önemsiz olarak kabul edilir. Lokal anestezik ve narkotik ilaçlar kullanılan epidural anestezide deneyimli ellerde komplikasyon oranı da oldukça düşüktür. Yapılan 40.000 vakalık bir çalışmada herhangi bir major sinir hasarı bildirilmemiştir. Deneyimsiz ellerde 10-12 gün süren baş ağrısı görülebilir. 

İlaç dışında ağrıyı azaltmak için başka yöntemler var mıdır ?

Annenin doğumda ilaç veya rejyonel anestezi kullanmak istemediği durumlar veya bu olanakların bulunmadığı yerler vardır. Bu durumlarda, doğum yapan annelerin doğum ağrısıyla baş etmede yardımcı olduğunu kabul ettikleri çeşitli metodlar bulunmaktadır. 

  • Doğumda  ve Hamilelikte (Gebelikte) Aromaterapi:

Gül, lavanta, neroli, adaçayı ve benzeri esansiyel yağların banyoya, yüze, masaj yağlarına konulmasını veya direkt olarak travaydaki annenin cildine sürülmesini içerir. Pek çoğu travayın farklı evreleri için farklı yağların kullanılmasını tavsiye etmektedir. Bebeğin inişi başlamadan önce travayın ilk evresinde sakinleştirici yağın kullanılması pek çoğu tarafından önerilmektedir. Bebeğin inişi ve doğumunun gerçekleştiği ikinci evrede ise nane yağının güç hissi verdiği bulunmuştur. 

  • Doğumda  ve Hamilelikte (Gebelikte) Hipnoterapi:

Kadınlar korkularını bırakmaya, gevşek, yumuşak, bez bebek gibi rahat olmaya çalışırlar. Daha sonra vücut rahatsızlığa neden olmadan doğum sırasında gerekenleri yapar.  Hipnoterapiyle doğum kursları 30. haftadan başlayarak 4-5 hafta süreyle her hafta 2 saat yapılır. Hipnoterapist genellikle doğumda anneye eşlik etmez. Bu metot, kendi kendine hipnoz ve hipnoz sonrası telkin yoluyla ağrının algılanmasını değiştirmeye çalışır. Örnek olarak insanın kendisinin güvenli bir yerde olduğunu hayal etmesi, genellikle ağrıyı şuurlu hafızadan ayrı bir şey olarak sembolize eder ve böylece daha az ağrı hatırlamaya çalışır. Hipnoterapinin hedefleri ise ağrı kesicilere ihtiyacı azaltmak, doğumu hayatın en huzurlu kutlaması haline getirmek, doğumda daha az yorulmaktır. 

  • Doğumda  ve Hamilelikte (Gebelikte) Psikoproflaksi:

Devamlı travay desteği, gevşeme ve nefes alma stratejileri içermektedir. Lamaze, kontrollü ve kondisyonlu solunum egzersizlerinin annenin kasılma ağrılarını algılamasını engellemede etkili olduğuna inanmıştır. 

·         Doğumda  ve Hamilelikte (Gebelikte) Transkutanöz Elektrik Stimülasyonu (TENS)

     TENS, cilde düşük miktarda elektrik akımı uygulayarak vücudun başka bir yerindeki ağrının algılanmasını azaltır. TENS cerrahi ve kronik ağrı hastalarında kullanılmıştır. Akım, geçişe izin vermeyen bir kapı gibi ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engeller. Bu teorik olarak vücudun daha çok endorfin (doğal ağrı kesiciler) üretmesini uyarır.

Elektrodlar alt sırt bölgesine veya suprapubik bölgeye (kemer düğmesinin hemen altı) yerleştirilir. Bu elektrodlar anne tarafından elektrik uyarı frekansının kontrol edildiği küçük bir kutuya bağlıdır. Kutu tarafından verilen düşük miktardaki elektrik, anne tarafından elektrodların olduğu bölgede ağrısız bir titreşim (ciltte uyuşukluk) olarak algılanır.

Travaydaki kadında TENS’in etkinliği çok iyi araştırılmıştır. Kontrollerle karşılaştırıldığında ağrı hissinde veya ağrı kesici ilaç tüketiminde herhangi bir değişiklik rapor edilmemiştir. Ancak pek çok kadın TENS’i  travaydaki kadına ağrıyı kontrol etmede daha aktif bir rol yüklediği için faydalı bulmuştur. TENS tedavisinin anneye veya bebeğe zararlı olduğu bulunmamıştır.
 

·         Doğumda  ve Hamilelikte (Gebelikte) Dokunma ve Masaj:

Bir çok anne doğum eylemi sırasında dokunma ve masajdan yarar görür. Çoğu kez de sevdiği biri ve yanında destek olan kişi tarafından gerçekleştirilir. Dokunma ve masajın yararları hakkında fazla bilimsel çalışma olmasa da annelere duygusal ve fiziksel bir rahatlama verdiği kesindir.

Terapötik dokunma ve masaj basit bir sarılma ve saçları okşamadan, daha çeşitli ve karmaşık işlemlere kadar değişiklik gösterebilir. Eller ve parmaklar kullanlır veya ağrıyı giderici ve gevşemeyi sağlayıcı basınç uygulayıcı aletler de kullanılabilir.
Anneler bu sayede doğum ağrısına daha iyi tolerans gösterebilir, daha iyi gevşer ve daha az endişe duyar. Birçok kadın bebeğin başının arkadan gelmesiyle sırt ağrısından şikayet eder. Bu bölgeye uygulanacak masaj ağrıyı azaltır. Ağrının giderilmesi stresin azaltılması, dikkatin dağıtılması veya diğer reseptörlerin uyarılmasıyla gerçekleştirilir.

Bu uygulama ile ağrının kontrol edilmesi yöntemi ağrı kesici ilaçlar ve diğer tıbbi girişimlerin kullanılmasını azaltmamıştır. Masaj veya derin basınç uygulaması ile doğumdaki ağrının hafifletilmesini yaklaşık 30 dakika kadar sağlayabilmiştir. 30 dakikalık sürelerle aralıklı uygulamalar etkinliği artırmaktadır.

·          Doğum sırasında annenin hareketleri ve pozisyonu:

Doğumun farklı evrelerinde anne adayları bazı pozisyonları ve hareketleri diğerlerine göre daha rahat bulurlar. 1900’lerin başından beri doğum tıbbi personel varlığı, intravenöz yol gereği, epidural ve diğer tıbbi bakım çeşitleri nedeniyle evden hastaneye geçmiştir. Bu annenin hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olmuştur.

Anne pozisyon değiştirdikçe, bebeğin baş pozisyonu, rahim kasılmaları ve pelvis arasındaki ilişkiyi yer çekimi etkisiyle değiştirir. Travay sırasında hareket ve pozisyonlar pozisyon bozukluğu olan bebeğin veya dilatasyon ve inişin yavaş ilerlediği travayın düzeltilmesinde tavsiye edilebilir. Pek çok çalışmada yürümenin ve oturmanın travay hızını arttırdığı ileri sürülmüştür. Örnek pozisyonlar:1-Baş yukarı, 2-Çömelme, 3-Yan, 4-Sırtüstü, 5-Eller ve dizler üzerinde.

Son dönemlerde doğum topları travay sırasında rahatlatmak için kullanılmaktadır. Anne ağrıyı hafifletmek ve doğumu hızlandırmak için oturabilir, sallanabilir, yaylanabilir ve şişirilebilir top üzerinde gerinebilir.

 

                                              Geri  
 

Doğumda nefes teknikleri
Aromaterapi
 


 
e-gebelik.net
Site içi arama
   
  Vaginismus Ve Vajinismus Tedavisi, Ne Neler Yapmalı Ve Ne Zaman Nerede
Kürtaj Nasıl Nerede Ve Ne Zaman? Fiyatı Ücreti Ve Hastanesi
Hamilelikte Hpv Kondilom Genital Siğil. Tedavi. Resim Görüntü Vidyo video izle
Gebelik Ve Nezle, Grip Aşısı,Hamilelik Ve Aşı Yapılmalı Mı? Ne şekilde ? Güvenli Mi?
Hamile, Gebe Ve Mantar Enfeksiyonu (Akıntı Kaşıntı Koku İlişkide Ağrı Yanma)
Birliktelik İle Geçen Ve Bulaşan Hastalıklar,Gebelik - Hamilelik Ve Enfeksiyon
Gebede Hamilede (Doğum Sonrası )Varis Tedavisi,gebelik- hamilelik ve varis Ameliyatı
Gebelik- hamilelik Sırt Ağrıları Ve Bel Ağrısı, Ellerde Kollarda Uyuşma Karıncalanma Ödem Ve Şişme
Hamilede Mide Yanması Ekşimesi Gastrit Ve Reflü,Gebelik-hamilelik ve kabızlık ,sindirim bozukluğu
Hemoroid, Basur Ve Tedavisi, lazer ameliyatı, resim görüntü, şekil vidyo canlı anı youtub videosu
Gebelik-hamilelik ve Memelerden Süt Gelmesi Meme Bakımı Gebelikte-Hamilelikte Meme Ağrısı
Gebelikte (Hamilelikte) İdrar Kaçırma Tutamama İnkontinans neden olur
Gebelikte Depresyon, Panik Atak, Hamilede-gebede-lohusada psikolojik tedavi
Hamilelikte Baş Ağrısı, Migren, Kasılma Uyuşma Şişme Baş Dönmesi Nasıl Nerede Tedavi Edilir?
Gebelik Ve Aşerme,Gebelik -hamilelik Veİğrenme, hamilelik-gebelik veTiksinme ,gebe-hamile bakımı
Hamilelikte Akıntı,Kaşıntı, Tedavisi Gerekli Mi, Gereksiz Mi ,Yapılmalı Mı, Olmalı Mı?, Ne Şekilde
Gebelikte Kanama Kadın Hastalıkları Youtube Görüntüleri Videoları Canlı Yayın Tv Anı Youtub Resim
Hamilelikte Kilo Alımı ,Kontrolü, Diyet Ve Diet Yapmak, Zayıflama Metodları Yöntemleri
İdrarda Kanda Gebelik Testi, Gebelik Testleri , Hamilelik Belirtisi Gebelik Belirtileri
Doktor Muayeneleri Ne Sıklıkla Nasıl ? Kadın Doğum Uzmanı Takibi Nasıl Olmalı, Ne Sıklıkla
Evlilik Öncesi Genetik Danışma,Gebelik Ve Kadın Hastalığı Muayenesi, Gebelik Hamilelik İsteği
Gebelik, Hamilelik Belirtileri, Hamile Doğum Videoları, Görüntüleri Resimleri Youtub Vidyoları Anı
Gebelik planlama Ve Folik Asit Ve Folikasit Kullanımı , gebe- hamile kalma isteği
Akraba Evliliği, Sakat Doğumlar, Mongol Çocuk Ve Down Sendromu
Gebe Kalmak İçin yöntemler hamile nasıl kalınır gebelikte hamilelikte seks cinsel ilişki birleşme
Hamile Kalmadan Önce Yapılması Gerekenler
Adet Düzeni Hakkında Bilgiler, Görememe, Sık Görme, Adet Gecikmesi
Genital Bölge Anatomisi,merak edilenler, sık sorulanlar,jinekolojik operasyon ve ameliyat
G Noktası ve jinekolog,jinekolojik muayene,jinekolok
Memede fibrokistik hastalık uzmantv video uzman tv görüntüleri videosu
Kordon dolanması ,gebelik hamilelik ve kordon problemleri,doğum ve sezeryan,sezaryen nedeni
Yumurtalık kisti tanı ve tedavisi, yumurtalık kisti ameliyatı, kadın hastalıkları muayenesi
Gebelikte uyku pozisyonu nedir. Gebelikte uykusuzluk tedavisi nasıl nerede ilaçları nedir
Erkelerde dogum kontrol aşısı, Gebelikten Korunma İstememe Kaçınma
Genital enfeksiyonlardan korunma yolları nedir.Cinsellik seks ve enfeksiyon korunma nedir
Düşük tehdidi , tehlikesi, devamlı düşük yapma, habituel abortus boş gebelik kimyasal hamilelik
Smear testi nedir ,smir testi nasıl yapılıri,kadın sağlığı ve kanser taraması,kanser testi inceleme
Hormon yerine bitkisel tedavi doğal yöntemler ,bitkisel haplar ile tedavi, bitkisel ilaçlar
40 yaş üstü kadınlarda korunma, kürtaj tesimleri görüntüleri kürtaj video sonrası fiyatları ücreti
Rahim ağzında yara ,yara tedavisi yarayı dondurma yakma yöntemi kolposkopi ve biopsi
Hızlı gebe kalmak için , Gebe ve hamile kalma yöntemleri uygulamaları,kolay gebelik hamilelik doğum
Adet düzensizliği şekilleri ,hormon bozukluğu kadın hastalığı ve kadın sağlığı açısından tetkik
Gebelikte bulantı,kusma,gebe ve hamile şikayetleri, gebelik hamilelik te nasıl tedavi edilir?
Doğum kontrol hapları , normal doğum videosu resimleri fotoğrafları doğum görüntüleri video izle
Miyom belirtileri ve tanısı ,Myom ameliyatı nasıl nerede nezaman neşekilde neden,ücreti parası fiyat
Cinsiyet belirleme , cinsiyet tahmini yöntemi, çin takvimi gebelik öncesi cinsiyet seçme seçimi
Sezeryan mı? Normal doğum mu? Sezaryen Görüntüsü Video resim Youtube Yutub Yutup Canlı Anı Tv
Gebelikte birliktelik,gebelik ve yaşam, hamile sağlığı gebe sağlığı,gebelik ve hamilelik te sosyal
Polikistik over sendromu nedir ?, Yumurtalıkkisti tedavisi, over kistleri ve tedavi ,kadın hastalığı
Kızlık zarı
 
  Acil Korunma, Ertesi Sabah Gün Hapı nedir
Tüpleri Bağlatmak, Kısırlaştırmak, Kızlık Zarı Muayenesi
Hormonlu Sipiral, Mirena
Spiral (Ria) İle İlgili Bilgiler
İmplanon, Ciltaltı Korunma Yöntemi
Aylık İğne, Mesigyna, kadınlar kulübü
Doğum Kontrol Yöntemleri Gebelikten Korunma
Kürtaş Hapı, Düşük İlacı uzmantv video uzman tv videosu görüntüleri
Doğum Sezeryan Sonrası Korunma, Doğum Ve Sezaryen Sonrası Spiral Gebelik ten Hamilelik ten
Yenidoğan Tarama Topuk Testi nedir
Lohusalık (Loğusalık) Lohusa Bakımı
Bebek İsimleri, Resimleri, Görüntüleri, Gelişimi Büyümesi Gebelik Hamilelik Hesaplayıcıları Ölçümü
Doğum Öncesi, Sonrası İzni, ücretleri, fiyatları, parası ,hastaneleleri ,ücreti , fiyatı parası
Nüfusa Kayıt İşlemi
Bebek Odası,Mobilyaları Aksesuarları Eşyaları, Giyimi, Kıyafetleri Bebek Bakımı Bakıcısı
Ağrısız Doğum, Epidural Anestezi, youtube video, yutub vidyo görüntüleri resimleri canlı anı yutup
Sezeryan (Sezaryen) Görüntüleri, Resimleri Anı, Sezaryan Youtube Videosu Görüntüsü Vidyo Anı
Doğum Resimleri, Görüntüleri, Anı, Doğum Videosu, Doğum Youtub Görüntüsü, Canlı Doğum Anı
Doğum Valizi Eşyaları, Doğuma Hazırlık
Doğum Hakkında Bilgiler, Doğum Nasıl Nerede Ne Şekilde, Doğum Hastenesi Ücretleri Fiyatı
Gebelikte, Hamilelikte Oruç Tutmak, Hamilelik Ve Beslenme, Gebelik Ve Sağlıklı Beslenme Diet
Sağlıklı, Doğru Beslenme İpuçları, Gebelik Ve Diet, Hamilelik Ve Kilo Kontrolü, Gebelik Zayıflama
Dış Gebelik, Ektopik, Kimyasal Gebelik, Boş Gebelik Gibi Diğer Gebelikler, Problemli Hamilelik
Hamilelik ve Miyomlar, Myom Tedavisi
Gebede Hamilede Rh, Kan Uyuşmazlığı
Amniosentez, resimleri youtube video vidyo görüntüleri izle
Üçlü Test, Zeka Testi
İkili Test, Ense Kalınlığı Ölçümü
Ultrasonografi detaylı ultrason resimleri görüntüleri fotoğrafları sezeryanla doğum videosu video
Hamile Ve Bel Fıtığı Siyatik Tedavisi,Gebelikte Karpal Tunel Ağrısı, Mikrocerrahi
Diş Sağlığı Ve Diş Bakımı
Gebelik Ve Seyahat ,Yolculuk Tatil Güneş
Hamilelikte Spor Cimnastik Yapma
Hamile Elbiseleri Kıyafetleri Gebe Giyimi, Moda Güzellik Hamilelik (gebelik) Belirtileri
Selülit, Cilt Bakımı Tedavisi, Botoks
Hamilelikte Tatil, Deniz Güneş Yüzme Bronzlaşma
Epilasyon Ve İstenmeyen Tüyler, Gebede Hamilede Lazer Laser Epilasyon Güvenli Mi? Uygulanır Mı?
Gebelikte Saç Bakımı Ve Boyatma,Hamilelik Ve Güzellik
Gebelikte Hamilelikte Güzellik için Yap / Yapma
Diet Yapmak, Zayıflamak Kilo Kontrolü
Bitkisel Haplar İlaçlar, bitkisel tedavi
Kız mı,erkek mi? Cinsiyeti Ne Olsun? Cinsiyet testi,cinsiyet testi nasıl ücreti fiyatı nedir
Gebe kalma korkusu şehir efsaneleri , üstüne görme üste adet görme, kadın hastalıkları teşhisi
HPV aşısı ,Rahim Ağzı Kanseri Aşısı, Genital Siğiller,Genital Siğil Tedavisi Kolposkopi Biopsi
Miyomlarda yeni bir tedavi yöntemi, Kısırlık Tedavisi, Kısırlık Tedavi Yöntemleri, Myom Ameliyatı
Anne karnında müzik ,hafta hafta gebelik, hafta hafta hamilelik, ay ay gebelik hamilelik takibi
Suda doğum ,youtube doğum görüntüleri videosu vidiyosu,Youtub sezaryen görüntüsü vidyosu
Abortion Clinics İn İstanbul Turkey, Best Abortion Prices Laws Fees Hospitals İn İstanbul
Best Abortion Clinics in İstanbul, Abortion Prices İstanbul Turkey
Vajinoplasti Labioplasti Estetiği ,Kadın Estetiği Estetik
 

webmaster

solmenu.jpg
anasayfa
Gebeliğe Hazırlık
Hafta Hafta Gebelik Gebeliğe Hazırlık
Gebelik
Gebelikte Beslenme
Doğum
Doğum Loğusalık ve Bebek
Aile Planlaması Yöntemleri
Genel Jinekoloji
Yumurtalık Kistleri
Rahim sorunları
Rahim ağzı sorunları
Hormon Bozuklukları
Hormon Bozuklukları Genital Enfensiyonlar Hormon Bozuklukları
Meme Hastalıkları
Cinsel Sorular
Menepoz - Osteoporoz
Kısırlık ve Tedavisi
Otomatik_Hesaplayicilar
   


! Yasal Uyarı !
 
 www.kurtaj.info
 
 www.genitalsigil.net